Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Laboratorium fizyki fazy skondensowanej
Efekt kształcenia:
Student potrafi zorganizować prace małego zespołu w celu realizacji projektu badawczego.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, doceniając rolę ciągłego dokształcania oraz właściwie określać priorytety stosując zasady etyki zawodowej
  • FT2A_K02
    potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym oraz rozumie pozatechniczne skutki stosowania metod fizyki technicznej (w tym jej wpływu na środowisko) i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje