Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pakiety obliczeniowe
Efekt kształcenia:
Student uzyskuje wiedzę pozwalającą na konstruowanie algorytmów służących do rozwiązywania zagadnień z szerokiego zakresu obliczeń inżynierskich i naukowych oraz symulacji komputerowych, poprzez zastosowanie pakietu MATLAB.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki
 • IS1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki
 • IS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • IS1A_W04
  zna i rozumie matematyczne podstawy modelowania i projektowania komputerowego