Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Pakiety obliczeniowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi stworzyć własny skrypt oraz wykorzystać dostępne biblioteki do wykonania różnego typu obliczeń inżynierskich i symulacji komputerowych.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując prace i korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
 • IS1A_U03
  ma umiejętność oceny zmian zachodzących w studiowanej dyscyplinie i umiejętność samokształcenia
 • IS1A_U04
  potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu fizyki i informatyki, również w języku angielskim na poziomie B2
 • IS1A_U05
  potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę informatyczną i poznane modele matematyczne do wszechstronnej oceny i diagnostyki systemów informatycznych
 • IS1A_U06
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny