Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W10
    Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych