Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach
Efekt kształcenia:
Zna wybrane metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do projektowania materiałów i modelowania procesów.
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W15
    Zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów