Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność samokształcenia się w zakresie projektowania materiałów i modelowania procesów oraz metod obliczeniowych.
Powiązania z EKK:
  • IM1A_U05
    Ma umiejętność samokształcenia się