Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geometria komputerowa
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o algorytmach i kodach komputerowych stosowanych w geometrii dyskretnej, oraz i ich efektywności obliczeniowej w praktycznych aplikacjach
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W03
    ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych
  • IS2A_W03
    ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych
  • IS2A_W08
    zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej