Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geometria komputerowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać krytycznej analizy problemu i sformułować odpowiedni model w języku abstrakcyjnych pojęć geometrycznych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U01
    potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki