Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geometria komputerowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować, uruchomić i ocenić efektywność obliczeniową kodu komputerowego w praktycznych zastosowaniach
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki