Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geometria komputerowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi współpracować twórczo w zespole rozwiązującym problemy praktyczne z wykorzystaniem pojęć i twierdzeń z geometrii
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K01
    rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele