Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geometria komputerowa
Efekt kształcenia:
Student aktywnie uczestniczy w dyskusjach w grupie, jak również z prowadzącym, potrafi racjonalnie formułować myśli i jasno argumentować
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele