Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy fizyki środowiska
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe metody opisu ilościowego oraz modelowania procesów i zjawisk zachodzących w środowisku, w szczególności procesów transportu masy i energii
Powiązania z EKK:
  • FT1A_W01
    zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki oraz podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT1A_W04
    zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników
  • FT1A_W04
    zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników