Dane EK modułowego:
Kod:
M_W007
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy informatyki kwantowej
Efekt kształcenia:
Poznaje podstawowe algorytmy kwantowe.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W01
    ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
  • IS2A_W01
    ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
  • IS2A_W05
    ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych