Dane EK modułowego:
Kod:
M_U007
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy informatyki kwantowej
Efekt kształcenia:
Potrafi opisać proste układy kwantowe a w szczególności ich ewolucję czasową.
Powiązania z EKK:
 • IS2A_U02
  potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
 • IS2A_U04
  potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
 • IS2A_U06
  potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem
 • FM1A_U04
  potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową: zastosować znaną metodologię, dobrać właściwe metody pomiarowe oraz ocenić czas jej ukończenia i koszty związane z jej realizacją