Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy równoległe i rozproszone
Efekt kształcenia:
Student zna zasady i metody przeprowadzania podstawowej analizy poprawności i wydajności systemów równoległych i rozproszonych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W02
    zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee z zakresu systemów równoległych i rozproszonych