Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Systemy równoległe i rozproszone
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K01
    rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele