Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie procesów fizycznych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zjawiska fizyczne związane z transportem masy energii i pędu, rozkładami naprężeń i odkształceń
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W03
    ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych