Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie procesów fizycznych
Efekt kształcenia:
Zna etapy tworzenia modeli numerycznych oraz metody, techniki i narzędzia przeznaczone do ich realizacji
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W01
    ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
  • IS2A_W03
    ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych