Dane EK modułowego:
Kod:
M_W007
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie procesów fizycznych
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych procesów fizycznych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W03
    ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych