Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie procesów fizycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi wybrać najlepsze dla danego procesu rozwiązanie numeryczne i na tej podstawie przygotować, wykonać oraz zweryfikować model
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki