Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie procesów fizycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać krytycznej analizy, poprawnie zinterpretować wyniki symulacji i prawidłowo je zaprezentować
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych