Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie procesów fizycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania modeli numerycznych do lepszego zrozumienia i usprawniania procesów rzeczywistych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki