Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Modelowanie procesów fizycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi zaplanować pracę zespołową i rozdzielić zadania oraz oszacować czas realizacji
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele