Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo w sieci
Efekt kształcenia:
Znajomość technologii, rozwiązań infrastrukturalnych i oprogramowania do zapewniania bezpieczeństwa informatycznego
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W02
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych
 • IS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • IS2A_W01
  ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
 • IS2A_W03
  ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych
 • IS2A_W08
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej