Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo w sieci
Efekt kształcenia:
Umiejętność doboru i wdrożenia rozwiązania podnoszącego bezpieczeństwo informacji i systemu w sieci komputerowej
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U06
    potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
  • IS2A_W01
    ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
  • IS2A_W08
    zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej