Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bezpieczeństwo w sieci
Efekt kształcenia:
Kompetencje w zakresie współpracy przy realizacji zadań związanych z doborem i wdrożeniem rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w sieci
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W02
    zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych
  • IS2A_W01
    ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
  • IS2A_W08
    zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej