Dane EK modułowego:
Kod:
M_W009
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane techniki programowania
Efekt kształcenia:
Student zna i potrafi wyjaśnić działanie zaawansowanych konstrukcji używanych w językach wysokiego poziomu
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W02
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych
 • IS1A_W02
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych
 • IS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • IS1A_K01
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
 • IS1A_K01
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
 • IS1A_K01
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
 • IS2A_W05
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych
 • IS2A_W05
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych