Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane techniki programowania
Efekt kształcenia:
Student potrafi napisać program z wykorzystaniem paradygmatów programowania obiektowego połączonych z paradygmatami programowania uogólnionego.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując prace i korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
 • IS1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując prace i korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
 • IS1A_U02
  potrafi opracować dokumentację realizowanego zadania i w czytelny sposób zaprezentować ją na forum ogólnym
 • IS1A_U02
  potrafi opracować dokumentację realizowanego zadania i w czytelny sposób zaprezentować ją na forum ogólnym
 • IS1A_U04
  potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu fizyki i informatyki, również w języku angielskim na poziomie B2
 • IS2A_U01
  potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
 • IS2A_U05
  potrafi zaprojektować i wykonać system informatyczny wraz z dokumentacją