Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Aplikacje mobilne
Efekt kształcenia:
Rozumie cykl życia i mechanizmy działania aplikacji mobilnych.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W02
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych
 • IS1A_W02
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych
 • IS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • IS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • IS2A_W05
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych
 • IS2A_W05
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych
 • FT1A_W04
  zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników
 • FT2A_W05
  dysponuje pogłębioną znajomością metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych