Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia ceramiki
Efekt kształcenia:
Student ma uporządkowana wiedzę z zakresu metod wytwarzania dawnej ceramiki i stosowanych do jej wytwarzania procesów technologicznych. Student potrafi wskazć metody badawcze pozwalające obecnie odpowiedzieć na pytanie: Z czego i w jaki sposób wytworzono historyczną ceramikę ?
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W06
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów