Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia ceramiki
Efekt kształcenia:
Student potrafi wskazać miejsca na Ziemii gdzie zrodziły sie poszczgólne gałęzie ceramiki i powiązać tą wiedzę z dostepnymi na tych terenach surowcami.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W08
    ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej