Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia ceramiki
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ochrony historycznej ceramiki, potrafi wskazać najbardziej destrukcyjne czynniki i sposoby ochrony ceramicznych zabytków.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W12
    ma niezbędną wiedzę o zasadach konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz o doborze właściwych materiałów budowlanych. Posiada podstawową wiedzę o planowaniu prac konserwatorskich