Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Historia ceramiki
Efekt kształcenia:
Student potrafi pozykiwać wiedzę na temat surowców używanych do wytwarzania historycznej ceramiki, miejsc, gdzie ona postała i technologii jej produkcji.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U04
    potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej