Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Historia ceramiki
Efekt kształcenia:
Student rozumie, że dzięki pracom inżyniera-specjalisty w dziedzinie konserwacji i rewitalizacji zabytków można obecnie podziwiać dzieła sztuki, jakimi jest hitoryczna ceramika.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K12
    ma świadomość roli inżyniera–specjalisty w pracach konserwatorskich i rewitalizacyjnych