Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Aplikacje mobilne
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie stworzyć i napisać aplikacje mobilną typu klient-server korzystającą z danych dostarcz np. z sieci, serwisów internetowych.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U06
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
 • IS2A_U05
  potrafi zaprojektować i wykonać system informatyczny wraz z dokumentacją
 • IS2A_U05
  potrafi zaprojektować i wykonać system informatyczny wraz z dokumentacją
 • IS2A_U06
  potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem