Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Aplikacje mobilne
Efekt kształcenia:
W aplikacjach student potrafi obsługiwać multimedia dostępne w telefonie lub urządzeniu przenośnym.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U06
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
 • IS1A_U06
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
 • IS1A_U06
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
 • IS2A_U04
  potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki