Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Computer modelling
Efekt kształcenia:
Student have necessary knowledge needed for performing advanced calculations for deposit modeling.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.