Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Computer modelling
Efekt kształcenia:
Student have a knowledge of using advanced computer software used in earth sciences.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W03
    Ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.