Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Computer modelling
Efekt kształcenia:
Student is able to design mining works for ore deposit using advanced computer software.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_U08
    Potrafi zaprojektować systemy udostępniania i eksploatacji złóż kopalin, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania.
  • GG2A_U14
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
  • GG2A_U18
    Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz fizyczne do projektowania prac geologiczno-górniczych, a także analizy ich wyników.