Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Angielska terminologia techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim przedstawiające wyniki własnych badań, posługuje się angielską terminologią techniczną
Powiązania z EKK:
  • CE2A_U11
    potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki do rozwiązywania problemów technologicznych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych