Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do matematyki - kurs rozszerzony
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność obliczania pola i długości łuków krzywej. Ma umiejętność wyliczania przybliżonych wartości funkcji jednej zmiennej.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_U03
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych