Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wstęp do matematyki - kurs rozszerzony
Efekt kształcenia:
Potrafi w zespole uzasadnić wybór właściwego modelu matematycznego.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K03
    potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując pracę zespołową