Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody matematyczne w technologii materiałów
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu badania ekstremum funkcji dwóch i trzech zmiennych rzeczywistych. Ma wiedzę w zakresie rachunku całkowego funkcji dwóch i trzech zmiennych. Ma wiedzę o przestrzeniach wektorowych i liczbach zespolonych. Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych liniowych rzędu pierwszego. Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych liniowych o stałych współczynnikach. Ma wiedzę w zakresie metod rozwiązywania równania ciepła.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W03
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie matematyki, przydatną do opisu i modelowania procesów technologicznych