Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody matematyczne w technologii materiałów
Efekt kształcenia:
Umie stosować metody rozwiązywania równań różniczkowych liniowych do opisu rozkładu temperatury w materiałach. Umie stosować metody rachunku całkowego do opisu własnosci fizycznych ciał.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U19
    potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych