Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody matematyczne w technologii materiałów
Efekt kształcenia:
Umie budować modele matematyczne do opisu zjawisk fizycznych i chemicznych we współpracy z innymi osobami.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem