Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Membrany i techniki rozdziału
Efekt kształcenia:
Zna metody otrzymywania materiałów membranowych o charakterze kompozytowym, polimerowym i ceramicznym.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W09
    Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów.
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań