Dane EK modułowego:
Kod:
M_W007
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane technologie internetowe
Efekt kształcenia:
Zna różne platformy programistyczne i różnice pomiędzy nimi.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W05
    ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych