Dane EK modułowego:
Kod:
M_U009
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane technologie internetowe
Efekt kształcenia:
Zna środowiska programistyczne i umie wdrożyć wykonane przez siebie aplikacje WWW w przedsiębiorstwie.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U05
    potrafi zaprojektować i wykonać system informatyczny wraz z dokumentacją
  • IS2A_U06
    potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem