Dane EK modułowego:
Kod:
M_K004
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowane technologie internetowe
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole.
Powiązania z EKK:
 • IS2A_K01
  rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • IS2A_K01
  rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • IS2A_K02
  potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
 • IS2A_K03
  ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i etyczny uwzględniający pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej
 • IS2A_K03
  ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i etyczny uwzględniający pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej