Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Membrany i techniki rozdziału
Efekt kształcenia:
Zna ideę, podział i zakres stosowalności materiałów hybrydowych. Zna metody otrzymywania materiałów hybrydowych w zależności od ich aplikacji praktycznych.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań
  • IM2A_W15
    Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych